Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Интересно наблюдение дава надежда за възстановяване на дивата коза в Източна Стара Планина

В началото на март, екип на Фонда за дивата флора и фауна от проект “Живот за брадатия лешояд” наблюдава дива коза в Котленска планина.
Наблюдението е интересно и важно, защото дивата коза не се среща в района или поне до скоро нямаше данни за това.
Възстановяването и, като потенциална хранителна база на брадатия лешояд е една от целите на програмата за възстановяване на лешоядите.

Целта ни е да възстановим този атрактивен вид, но това няма да е лесна задача“, сподели Ивелин Иванов – ръководител на проекта. “Самото улавяне на индивиди в дивата природа е изключително трудно, както и тяхното транспортиране и адаптиране. За нас това ще е голямо предизвикателство, с което се надяваме са се справим“, допълни Иванов.

Дивата коза в България е от подвида балканска дива коза - Rupicapra rupicapra balcanica. Включена е в Приложение II на Директива 92/43 на Съвета на Европейската Икономическа Общност от 21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Дивата коза е включена и в “Червена книга” на България в категорията “застрашен вид”.

Понастоящем се среща в само няколко изолирани находища в планините на Балканите. Основната част от популацията е в България, като малки стада се срещат още в Северна Македония, Гърция и Сърбия. Във всички находища вида е силно уязвим или е на границата от изчезване, като в някои от местообитанията вида вече не се среща.

В България понастоящем диви кози са разпространени в четири от високите планини – Рила, Пирин, Родопите и Стара Планина. Популацията в Стара Планина е напълно изолирана и в резултат на рязко намаляване на числеността е заплашена от изчезване. Там тя се среща в Национален парк “Централен Балкан” а неотдавна – и на територията на ПП “Българка”.
През 2021 година дива коза бе наблюдавана в ПП “Сините камъни”, което ни даде надежда, че можем да възстановим вида и на територията на парка.

Наличието на домашни животни, отглеждани пасищно, както и на диви животни – като елените лопатари или дивите кози, са важни за лешоядите. Естествения отпад от възрастни или болни такива животни, в миналото е поддържал популацията на лешоядите“, обясняват от екипа на проекта.

Основното предизвикателство за възстановяването на дивата коза и елена лопатар е бракониерския отстрел. Ето защо, от екипа на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и ДПП Сините камъни, призовават всички съвестни ловци, както и туристите в Стара Планина, да ни съдействат за завръщането на тези красиви животни, като ни изпращат информация за наблюденията им и ни помагат за превенция на бракониерството.

За допълнителна информация:
Емилиян Стойнов – Фонд за дивата флора и фауна -
е-mail: pirin@fwff.org
Ивелин Иванов – Ръководител проект „Живот за брадатия лешояд“,  моб. тел. 0887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org

logo_project_bg

 

0 Коментара

Остави отговор