Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Екип от специалисти се заеха с проект, свързан с опазване на Мизийски букови гори и Източни гори от космат дъб в Природен парк “Сините камъни”

Нa пресконференция днес в административната сграда на Дирекция на природен парк „Сините камъни“ в Сливен бяха представени основни акценти от предстоящото изпълнение на проект: „Споделена визия за Натура 2000 на Природен парк „Сините камъни” – 2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.

На събитието присъстваха представители на Югоизточно държавно предприятие, ТП на ДГС Сливен, инж. Даниела Йорданова – директор на ОП “Земеделие, гори и водни ресурси”, служители на ДПП “Сините камъни”.

Ръководител на проекта е Красимир Цуцов. За мониторинга отговаря Мариана Симеонова, а за счетоводната дейност- Жанета Стойчева.

„Проектът е насочен към популяризиране на мерки и дейности за съхранение на две много важни местообитания- на Мизийските букови гори и Източните гори от космат дъб. Двете са в Червената книга на страната ни  и се срещат на територията ПП „Сините камъни“ и област Сливен. Те са с все по-малка площ, благодарение на което попадат в графата защитени видове. За целта Природозащитният туристически център е предвидил регионална информационна кампания, включваща провеждането на три публични събития на територията на областта.“, поясни Красимир Цуцов.

За повече информация и снимки: https://nabludatel.bg/news/ekip-ot-spetsialisti-se-zaeha-s-proekt-svarzan-s-opazvane-na?fbclid=IwAR0OF6z8GON6ZKyf8z4qKLMwS5Fr8SeMcNKf3COUB–Nuu7WtW5Xgpba5nQ

0 Коментара

Остави отговор